top of page

Rechtsgebieden

Heeft u vastgesteld dat uw relatie tot een einde is gekomen dan kan ik u ondersteunen bij het maken van afspraken. Te denken valt aan afspraken over de kinderen, alimentatie en het gebruik van de woning. Lees meer...

Het is mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming dan wel een gecertificeerde instelling een verzoek heeft ingediend om uw kind(eren) onder toezicht te stellen dan wel uit huis te plaatsen. Lees meer...

Als slachtoffer van bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, huiselijk geweld of een ernstig geweldsmisdrijf heeft u het zwaar. Wij begeleiden u vanaf uw beslissing tot het wel of niet doen van aangifte, tot en met de uitspraak van de rechter. Lees meer...

Bent u tegen uw zin opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? Dat mag niet zomaar. De voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis zijn geregeld in de Wet verplichte GGZ.  Lees meer...

Direct contact met mij?

bottom of page