top of page

Personen- en familierecht

Gelukkig gezin

Heeft u vastgesteld dat uw relatie tot een einde is gekomen dan kan ik u ondersteunen bij het maken van afspraken. Te denken valt aan afspraken over de kinderen, alimentatie en het gebruik van de woning.

 

Helaas lukt het niet altijd om afspraken te maken over de kinderen. Al jaren procedeer ik met grote betrokkenheid over kwesties omgang en ouderlijk gezag. U krijgt van mij vooraf een eerlijk advies en vervolgens bepaal ik met u of procedure zinvol is en welke strategie passend is.

 

Als bijzonder curator wordt ik regelmatig door de rechtbank ingeroepen om een advies uit te brengen over zaken als erkenning, gerechtelijk vaststellen vaderschap, naamswijziging etc. Ook u kunt hiervoor bij mij terecht voor een eerlijk advies al dan niet gevolgd door een procedure.

Neem direct contact met mij op!

bottom of page