top of page

Jeugdrecht

Familie wandelen

Het is mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming dan wel een gecertificeerde instelling een verzoek heeft ingediend om uw kind(eren) onder toezicht te stellen dan wel uit huis te plaatsen. Het is belangrijk dat u weet wat dit voor u inhoudt. Ik kan u adviseren en zonodig verweer voeren.

Neem direct contact met mij op!

bottom of page